top of page

Sınav yönetmeliği

2023 tarihinden itibaren Aikido Kuşak sınavları 3 ayda bir yapılacakttır.

Sınava girecek öğrenciler o yılın lisansı olması zorunludur

Sınav tarihleri

21 Ocak Çocuk grubu sınavı

22 Ocak Yetişkinler grubu sınavı

22 Nisan Çocuk grubu sınavı

23 Nisan Yetişkinler grubu sınavı

22 Temmuz Çocuk grubu sınavı

23 Temmuz Yetişkinler grubu sınavı

21Ekim Çocuk grubu sınavı

22 Ekim Yetişkinler grubu sınavı

bottom of page