SENJUTSU DOJO

SENJUTSU DOJO

SENJUTSU DOJO
Lapa antrenmanı Suvorovo Varna

Lapa antrenmanı Suvorovo Varna

02:33
Videoyu Oynat
Senjutsu Dojo Varna

Senjutsu Dojo Varna

02:18
Videoyu Oynat
Aikido teknikleri İriminage ura

Aikido teknikleri İriminage ura

02:02
Videoyu Oynat